Hôm nay:

Đắk Nông: Giống là giải pháp hàng đầu cho tái canh cà phê

Tỉnh Đắk Nông đang thực hiện Chương trình tái canh cà phê (TCCP) với diện tích lớn. Trong đó, tỉnh xác định, nguồn giống chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để hoàn thành Chương trình TCCP.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây đậu tương vụ đông

Đậu tương là cây ưa ấm, yêu cầu sinh trưởng, phát triển trong điều kiện nhiệt độ ánh sáng cao thì mới cho năng suất cao. Ở miền Bắc, trồng đậu tương vụ đông (vụ đông sớm) cho năng suất và hiệu quả khá cao.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Sổ tay quản lý tổng hợp cỏ dại trong vườn cà phê

Cỏ dại có khả năng lưu tồn rất cao, tồn tại trong điều kiện tự nhiên khí hậu, đất đai, sinh vật khắc nghiệt. Sự tồn lưu của cỏ dại mạnh mẽ do: Sản xuất nhiều hạt, tỉ lệ nảy mầm từ 10 - 80 %. Có thể tạo hạt tốt trong điều kiện khắc nghiệt của môi trường như hạn, côn trùng gây hại; Sinh sản vô tính: Thân ngầm, củ của cỏ đa niên có thể tồn tại hàng năm khi nằm sâu tới 1m dưới đất; Sự phát tán: là phương tiện quan trọng cho sự tồn tại của cỏ, sự phát tán của hạt cỏ trong hệ sinh thái khác nhau, mỗi loài chọn một cách để tồn tại.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh sản xuất cà phê chè bền vững

Từ năm 1975 đến nay, cùng với những thành tựu to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành cà phê Việt Nam đã phát triển vượt bậc cả về diện tích, năng suất, sản lượng, từng bước xây dựng công nghiệp chế biến cà phê hiện đại, đa dạng sản phẩm, phù hợp thị trường, trong đó có đóng góp không nhỏ của người sản xuất cà phê chè.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững (dành cho người sản xuất)

Cà phê chè (cà phê Arabica) luôn được đánh giá có giá trị kinh tế cao trong các giống cà phê. Bắt đầu được trồng tại Việt Nam từ thế kỷ 19, cho tới nay nước ta có khoảng 35.000 ha cà phê chè được trồng chủ yếu tại khu vực Tây Bắc, tỉnh Lâm Đồng và trồng rải rác tại một số tỉnh miền Trung. Nhận thấy sự phát triển vượt bậc và tiềm năng của cây cà phê chè, trong năm 2020 Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) đã phối hợp cùng các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững (hay còn gọi là “NSC Arabica”). Bộ tài liệu này cung cấp thông tin toàn diện về các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê chè.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững tại Việt Nam (tài liệu dành cho tập huấn viên)

Cà phê chè (cà phê Arabica) luôn được đánh giá có giá trị kinh tế cao trong các giống cà phê. Bắt đầu được trồng tại Việt Nam từ thế kỷ 19, cho tới nay nước ta có khoảng 35.000 ha cà phê chè được trồng chủ yếu tại khu vực Tây Bắc, tỉnh Lâm Đồng và trồng rải rác tại một số tỉnh miền Trung. Nhận thấy sự phát triển vượt bậc và tiềm năng của cây cà phê chè, trong năm 2020 Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) đã phối hợp cùng các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững (hay còn gọi là “NSC Arabica”). Bộ tài liệu này cung cấp thông tin toàn diện về các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê chè.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Kỹ thuật sản xuất cà phê vối bền vững và tái canh cà phê vối

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sản xuất cà phê bền vững và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, các đối tác trong ngành hàng cà phê thuộc phạm vi hoạt động Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu Đào tạo giảng viên (TOT) về Sản xuất cà phê bền vững.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Hướng dẫn biện pháp cấp bách phục hồi vườn hồ tiêu sau bão lũ

Đợt mưa lũ vừa qua đã làm nhiều vườn hồ tiêu bị ngập úng, một số diện tích đã có hiện tượng rụng lá và chết. Mưa lớn, độ ẩm cao cũng đã tạo điều kiện cho các loại bệnh hại trên cây hồ tiêu phát sinh, gây hại. Hiện nay, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung chỉ đạo công tác chống úng và phòng ngừa dịch bệnh trên cây hồ tiêu, tạo điều kiện cho người dân sớm khôi phục sản xuất.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Hướng dẫn sản xuất cà phê chè (Arabica) bền vững tại Việt Nam

Cà phê chè (cà phê Arabica) luôn được đánh giá có giá trị kinh tế cao trong các giống cà phê. Bắt đầu được trồng tại Việt Nam từ thế kỷ 19, cho tới nay nước ta có khoảng 35.000ha cà phê chè được trồng chủ yếu tại khu vực Tây Bắc, tỉnh Lâm Đồng và trồng rải rác tại một số tỉnh miền Trung. Nhận thấy sự phát triển vượt bậc và tiềm năng của cây cà phê chè, trong năm 2020 Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) đã phối hợp cùng các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững (hay còn gọi là “NSC Arabica”). Bộ tài liệu này cung cấp thông tin toàn diện về các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê chè.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Chuyển đất rừng kém hiệu quả sang trồng măng tre Bát độ cho hiệu quả kinh tế cao

Với những ưu điểm vốn đầu tư ít, nhanh cho thu hoạch, thời gian thu hoạch dài, ít sâu bệnh, dễ trồng và đặc biệt là năng suất cao, đầu ra ổn định, rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, trình độ canh tác của địa phương, cây măng Bát độ đang dần khẳng định vị thế của mình trên vùng đồi xã Hoàng Hoa Thám.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)